Condicions d'ús i generals de venda

Qualsevol comanda d’un o més articles a la botiga en línia https: //www.karinu-online.com/ (en endavant també anomenada «pàgina web») implica la consulta prèvia de les presents condicions generals de venda (en endavant també definides com «les Condicions»).

Com a conseqüència, el client reconeix que la plena acceptació de el contingut d’aquestes Condicions, en l’àmbit de la venda d’articles a distància, no requereix la signatura del document en qüestió, en la mesura que pretengui sol·licitar els articles proposats en línia dins la pàgina web.

Si el client no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privadesa i Cookies, no ha d’usar aquesta pàgina web ni fer cap comanda.

El client declara tenir plena capacitat legal per acceptar aquestes Condicions i declara ser major d’edat.

El client té dret a guardar o imprimir aquestes Condicions i és l’únic responsable de llegir, guardar i imprimir aquest document si ho considera necessari.

FARIGOLA S.L.U. és el propietari exclusiu d’aquesta pàgina web.

FARIGOLA S.L.U. es reserva el dret de modificar aquestes Condicions en qualsevol moment.

La venda d’articles a través d’aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació comercial de KARINÚ propietat de FARIGOLA S.L.U., societat andorrana amb domicili a Baixada de Molí 45, 1-1, AD500 – Andorra la Vella – Principat d’Andorra, inscrita al registre mercantil d’Andorra amb número 12165 i NRT L-707.314-F. El número de telèfon de contacte és el 00376 644542 i el correu: hello@karinu-online.com.

Article 1 – Integritat de les Condicions
Les presents Condicions representen la totalitat de les obligacions entre les parts.

En relació amb l’anterior, es considera que el client accepta sense reserva totes les clàusules contingudes en aquestes Condicions. No es pot integrar cap condició general o específica enviada o lliurada pel client a les clàusules que conformen aquestes Condicions, ja que aquests documents entrarien en conflicte amb aquestes.

Article 2 – Ús de la Pàgina Web
En utilitzar la pàgina web i / o fer-hi comandes, el client es compromet a:

(a) Utilitzar la pàgina web exclusivament amb la finalitat de consultar els articles; o fer comandes legalment vàlides;

(b) No executar comandes fraudulentes o falses. En el cas que FARIGOLA S.L.U. tingués motius per creure que s’ha fet una comanda d’aquestes característiques, la societat es reserva el dret de cancel·lar-la i d’informar els cossos de policia competents;

(c) Indicar a FARIGOLA S.L.U. la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o qualsevol altra informació útil per posar-se en contacte de manera veritable i correcta. Així mateix, el client accepta que FARIGOLA S.L.U. utilitza aquestes dades per posar-se en contacte amb el client. En el cas que la informació de contacte sigui incompleta o incorrecta, FARIGOLA S.L.U. tindrà dificultats per contactar amb el client, cosa que resultarà en la impossibilitat de processar regularment la comanda del client.

La pàgina web també us permet comprar mitjançant la funció de compra com a usuari no registrat. Mitjançant aquest mètode, només es demanaran al client les dades essencials per processar la comanda. Un cop finalitzat el procés de compra, se li oferirà al client l’opció de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

Article 3 – Finalitat
Les presents Condicions tenen la finalitat de definir els drets i obligacions de les parts en la venda en línia d’articles oferts per FARIGOLA S.L.U. als clients.

El client declara, abans de processar la seva comanda, que la compra dels articles no està relacionada directament amb la seva activitat professional, ja que la seva compra està destinada a ús personal.

Com a consumidor, el client té drets específics, que es podrien posar en risc si la compra estigués realment destinada a la seva activitat professional.

Article 4 – Procediment per fer una comanda
Per realitzar una comanda, el client ha de seguir el procés de compra en línia i autoritzar el pagament. Posteriorment, rebrà un correu electrònic confirmant la recepció de la seva comanda. Totes les comandes estan subjectes a l’aprovació de FARIGOLA S.L.U.; s’informarà el client, amb l’enviament d’un correu electrònic, que la comanda ha estat aprovada i està sent enviada. FARIGOLA SLU no està obligada a subministrar al client cap producte de la comanda, fins que no se li confirmi per correu electrònic, l’enviament de la comanda.

Article 5 – Vigència i durada
Aquestes Condicions entraran en vigor després de la confirmació de la comanda. Les Condicions són vàlides durant el temps necessari per al subministrament dels productes adquirits, fins al venciment de les garanties legalment degudes pel venedor.

Article 6 – Prova de la transacció
Les dades de les transaccions que s’emmagatzemen als sistemes informàtics de FARIGOLA S.L.U. en condicions de seguretat raonable, es consideren proves de comunicació, comandes i pagaments entre les parts. L’arxiu de les comandes i factures es realitza en un suport segur i durador.
FARIGOLA S.L.U. no es fa responsable de cap manera de la pèrdua de dades com a conseqüència d’un accident produït per una causa no atribuïble a la mateixa.

Article 7 – Informació del producte
Article 7.1
FARIGOLA S.L.U. mostra els articles a la venda a la pàgina web amb les característiques necessàries per permetre al client potencial conèixer tota la informació essencial.
Les descripcions, característiques i il·lustracions dels articles es fan amb la màxima cura. No obstant això, pot haver-hi errors i canvis fets per FARIGOLA S.L.U. per tant, aquesta no assumeix cap responsabilitat respecte a aquestes diferències, ni es pot posar en dubte la validesa de la transacció.

Article 7.2
Les vendes, promocions i descomptes en general aplicats als articles de la pàgina web són vàlids fins que s’esgotin les existències. En el cas que l’article no estigui disponible en estoc, no serà possible processar la comanda i s’informarà al client el més aviat possible.

Article 8 – Preu
Tots els preus s’expressen en euros. Els preus dels productes no inclouen les despeses de transport, les quals s’afegeixen a l’import final de la comanda. Qualsevol canvi de preu s’aplicarà automàticament al preu dels articles de la pàgina web. El pagament total de la comanda s’ha d’abonar al final del procés de comanda. Cap import enviat no es pot considerar com a dipòsit. El preu té en compte l’impost sobre el valor afegit el dia de la comanda, aplicable al país d’enviament de la comanda.

La composició del preu de la comanda segueix l’estructura detallada següent:

Comanda enviada a Andorra: preu amb l’IGI igual al 4,5% inclòs + eventuals despeses d’enviament;
Comanda enviada a Europa: preu amb l’IVA igual al 21% inclòs + eventuals despeses d’enviament;
Comanda enviada a la resta del món: preu net d’impostos aplicables al país de destinació (a càrrec del client) + eventuals despeses d’enviament (subjectes a un pressupost específic calculat, sota petició, en funció del país de destinació del client);
FARIGOLA S.L.U. es reserva el dret de canviar els preus a la seva discreció.

Els preus dels articles són els que s’indiquen de tant en tant a la pàgina web. Tot i els esforços per mantenir els preus correctes i actualitzats, no es pot excloure la hipòtesi que un o més preus siguin incorrectes. En el cas que FARIGOLA S.L.U. trobi un error relacionat amb el preu de l’article encarregat pel client, se n’informarà immediatament i se li donarà la possibilitat de cancel·lar la comanda o de confirmar-la de nou amb l’import correcte. En el cas que sigui impossible que FARIGOLA S.L.U. es posi en contacte amb el client, la comanda es cancel·larà i l’import pagat es retornarà íntegrament al client.

FARIGOLA S.L.U. en cap cas estarà obligada a proporcionar al client el / s article / s al preu inferior indicat incorrectament a la pàgina web, en cas que la inexactitud del preu fos evident i fos clarament detectable pel client en el moment de la comanda.

Article 9 – Forma de pagament
S’accepta el pagament amb targeta de crèdit i transferència bancària. La comanda es confirmarà al client un cop que FARIGOLA S.L.U. hagi rebut l’import total de la comanda.

Article 10 – Disponibilitat del producte
Totes les comandes d’articles de la pàgina web estan subjectes a la disponibilitat dels articles. En cas d’indisponibilitat del / s article / s ordenat / s, s’informarà al client el més aviat possible i aquest tindrà l’opció de cancel·lar la seva comanda o de modificar-la. En cas de cancel·lació d’una comanda, FARIGOLA S.L.U. es compromet a pagar al client qualsevol import ja pagat o a emetre un val de compra d’igual valor.

Article 11 – Procediment de lliurament
Les comandes es lliuren a Andorra, a tot Europa i a la resta del món, a l’adreça indicada pel client al formulari de comanda.

En cas de qualsevol anomalia de lliurament, el client es compromet a indicar a l’albarà d’entrega aquesta anomalia a l’apartat “Observacions”, acompanyada de la seva signatura.

El client ha d’informar FARIGOLA S.L.U. de l’anomalia enviant un correu electrònic a hello@karinu-online.com amb la descripció de la discrepància trobada i una foto del problema detectat dins dels dos (2) dies hàbils següents a la recepció de la comanda. El client també ha d’adjuntar una còpia de l’albarà signat al correu electrònic.

El client és responsable de comprovar l’estat del paquet i el nombre de paquets lliurats en presència del missatger. En cas de dubte, el client haurà de rebutjar el lliurament i comunicar-ho a FARIGOLA S.L.U.

Article 12 – Condicions de lliurament
Les condicions de lliurament dels enviaments a Andorra i Europa s’especifiquen a la pàgina web a la secció Shipping policy. Pel que fa els enviaments fora de la UE, les condicions i tarifes es comunicaran al client que n’hagi fet la petició. Tingueu en compte que els terminis d’enviament indicats només són orientatius i poden variar. Qualsevol demora no comportarà cap indemnització, suspensió del pagament o cancel·lació de la comanda a favor del client.

En el cas de FARIGOLA S.L.U. en no poder mantenir els terminis de lliurament, el client serà informat immediatament de les opcions disponibles, com ara establir una nova data de lliurament o cancel·lar la comanda, amb la devolució simultània de l’import total pagat.

S’entén que els lliuraments no es fan durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges), ni durant els dies festius.

Article 13 – Devolucions
El client disposa d’un termini de catorze (14) dies hàbils a partir de la data de recepció de la comanda per retornar els articles o per tal de sol·licitar una devolució sense despeses addicionals excepte les despeses d’enviament, que en qualsevol cas encara han de ser pagades pel client.

Els articles s’han de retornar com nous, mai usats, mai rentats, no s’han de tacar, danyar ni alterar de cap manera, han d’estar en el seu embalatge original i amb la seva etiqueta. Les devolucions que no compleixin aquests criteris no s’acceptaran i restaran disponibles per al client al magatzem de FARIGOLA S.L.U.

FARIGOLA S.L.U. no acceptarà cap enviament de devolució que prevegi el pagament del lliurament o franqueig a càrrec del destinatari, osigui FARIGOLA S.L.U.

Les devolucions no identificables no podràn ser reemborsades. Les devolucions es gestionaran dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la devolució, per part de FARIGOLA, S.L.U. L’import dels articles retornats es reembolsarà a la mateixa targeta o compte des del qual s’hagin pagat. No es retornaran les despeses d’enviament.

FARIGOLA S.L.U. recomana enviar la devolució per correu rastrejable. Les despeses d’enviament de la devolució són a càrrec del client. Els paquets perduts no es reemborsaran.

En cas d’una sol·licitud de devolució de comanda completa, que s’hagi enviat sense despeses d’enviament a càrrec del client, a l’import reemborsat es descomptaran les despeses d’enviament assumides per FARIGOLA S.L.U. en un primer moment.

Article 14 – Despeses d’enviament
Les despeses d’enviament s’indicaran i s’afegiran al total de cada comanda realitzada pel client. L’import de les despeses d’enviament s’ajustarà en funció de la destinació de la comanda. Les despeses d’enviament d’Andorra i els països de la Unió Europea estan disponibles al lloc a la secció https://www.karinu-online.com/ca/faq-lliurament-i-seguiment-de-la-comanda/

Article 15 – Negativa a tramitar una comanda
FARIGOLA S.L.U. es compromet a processar totes les comandes rebudes, no obstant això, es podrien produir esdeveniments imprevisibles i podrien obligar-la a no processar les comandes després d’enviar la confirmació de la comanda.
FARIGOLA S.L.U. declina qualsevol responsabilitat envers el client o cap a tercers per l’eliminació de qualsevol article de la seva pàgina web o en cas de no processar la comanda després d’enviar la confirmació de la comanda.

Article 16 – Transferència de propietat i risc
El client adquirirà la propietat dels articles tan aviat com FARIGOLA S.L.U. haurà rebut el pagament total degut, incloses les despeses d’enviament. Els riscos relacionats amb els articles de la pàgina web es transferiran al client en el moment del seu lliurament.

Article 17 – Llei de protecció de dades
Totes les disposicions relatives a la política de privadesa es troben al document de la política de privadesa, al qual es fa referència íntegra https://www.karinu-online.com/ca/politica-de-privacitat-avis-legal/

Article 18 – Parcial no es confirma
Si una o més disposicions d’aquestes Condicions es consideren invàlides o es declaren com a tals per qualsevol llei, reglament o com a resultat d’una decisió final d’una jurisdicció competent, la resta de disposicions seguiran sent completament vàlides i efectives.

Article 19 – Renúncia
El fet que una part no reclami una violació d’una de les disposicions d’aquestes Condicions no s’interpretarà en el futur com una renúncia a l’obligació en qüestió.

Article 20 – Copyright
Article 20.1
Totes les marques registrades, drets d’autor i qualsevol dret de propietat intel·lectual sobre els continguts i articles presentats com a informació a la pàgina web de FARIGOLA S.L.U. estan protegits per drets d’autor i, per tant, és il·legal copiar, utilitzar o distribuir qualsevol informació dels llocs de FARIGOLA S.L.U. sense haver adquirit prèviament una autorització per escrit. Els visitants i usuaris de la pàgina web no poden reclamar cap dret relatiu a la informació present al lloc. Cap text ni gràfica de la pàgina web propietat de FARIGOLA S.L.U. es pot copiar parcialment o totalment o utilitzar-lo públicament per imprimir, fotocopiar, enviar per fax, sobreescriure, en una base de dades electrònica o per a qualsevol altra finalitat de reproducció.

Article 20.2
En el cas que la pàgina web contingui enllaços a altres pàgines o altres materials de tercers, inserits al lloc amb caràcter merament informatiu, FARIGOLA S.L.U. declina qualsevol responsabilitat en cas de possibles danys i / o pèrdues derivats del seu ús, en no tenir FARIGOLA S.L.U. control directe sobre el contingut d’aquestes pàgines.

Article 21 – Comunicacions escrites
Tota la informació i / o comunicacions transmeses per FARIGOLA S.L.U. al client es farà per escrit. En utilitzar el lloc, el client accepta que l’intercanvi de comunicacions amb FARIGOLA S.L.U. tindrà lloc en format electrònic; i també reconeix que tots els contractes, comunicacions, avisos i altres informacions proporcionades per FARIGOLA S.L.U. complirà el requisit legal que preveu la forma escrita d’aquest tipus de comunicacions.

Article 22 – Llei aplicable
Aquestes condicions es regeixen per la legislació andorrana. En cas de queixes o controvèrsies, el client haurà de contactar prèviament amb FARIGOLA S.L.U. per tal de trobar una solució amistosa.

Contactes:

FARIGOLA S.L.U.
Baixada del Molí 45, 1-1
AD400 – Andorra La Vella
Principat d’Andorra
+376 644542
hello@karinu-online.com.